poniedziałek, 13 września 2010

Misterium ŚKP - klęcznik

Dostałem dzisiaj dwie wiadomości. Jedną z nich było potwierdzenie zwrotne, że list otwarty do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 7 sierpnia 2010
wysłany 09.08.2010 doszedł 18.08.2010 do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP. Nie potrafię tylko zrozumieć dlaczego musiało od 18 sierpnia do 13 września upłynąć 26 dni by dotarła do mnie z Warszawy po interwencji zagrożonej karą zwrotka potwierdzająca odbiór przesyłki.

****

Drugi list zachęca mnie do cierpliwości i uspakaja, że zło niech się wypali, a złym słów zabraknie, i przyjdzie czas, że stanie Świetlisty Krzyż Pojednań.
To bardzo miłe i budujące otrzymać taki miły list.

****

Na dzisiaj przypadło mi przytoczyć rozdział 13 z opisu koncepcyjnego projektu Świetlistego Krzyża Pojednań. Zatytułowany jest Klęcznik - historią w tle. Dla lokalizacji na placu przed Pałacem Prezydenckim należałoby wykonać nie jeden, a cztery takie klęczniki dla każdej strony krzyża. Modlitwa starych ludzi na klęczkach ma szczególną moc, ale gdy kończą modlitwę nie mają sił się podnieść z klęczek. To z myślą o nich i o sobie projektuję te poręcze.

****


2.13. Klęcznik
– z historią w tle

Na zewnątrz krzyża od strony wschodniej w odległości 6 m od krzyża (optymalna odległość, by wzrokiem ogarnąć Ołtarz Narodu i dolną część krzyża z modlitwą do Boga Ojca) przewidziano dwuosobowy klęcznik. Jego dokładne usytuowanie musi uwzględniać możliwość obserwowania przez klęczące osoby poprzez papieski przezroczysty strój niczym nie ograniczonego płonącego znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Na klęcznik składa się poręcz z rury stalowej nierdzewnej oraz plastikowa (ciepła) podkładka pod kolana ułożona na granitowym stopniu. Przy projektowaniu tego niewielkiego elementu Wykonawcy zależy, by delikatnie ukierunkować współczesne preferowane spojrzenie na frontową elewację krzyża z Historią (szanowaną) w tle, a nie tyłem do niej (wyraz braku szacunku – por. tablica nr 3, poz. 11). 

****

Słowo Boże jest jednoznaczne: „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.” (Ga 6,7-10).

Brak komentarzy: